''FLIGHT DISPATCHERS ASSOCIATION''

Home Dispatchers in TURKEY Favorites Links Picture Gallery Airliners in TURKEY

About Dispatcher Subjects E-Mail Contact us Forum Acn & Lcn calculator Press

>> Home >> 


Uçuş Harekat Uzmanları (Dispeçerler) Derneği Kuruldu

Uçuş Harekat Uzmanları (Dispeçerler) Dernegi 28.Kasim.2006 tarih itibariyle kuruldu. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm havayolu şirketlerinde çalışan lisansli dispeçerleri bir çatı altında toplamak, birlik ve beraberliği, karşlıklı dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan dernekte şimdilik 150 üye var.

Dernek Geçici Kurucu Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkanı: Çağatay UYSAL (Sky Havayollari Uçuş Operasyon Kontrol Merkezi Md.)

Yönetim Kurulu 2.Başkani: Coşkun KOŞAL (SunExpress Havayolları Uçus Operasyon Merkezi Müdür yardımcısı)

Kurucu üye ve muhasip: Recep Özer Yildirim (SunExpress Havayolları Uçuş Operasyon Merkezi Md.)

Kurucu üye: Coşkun CANLIOĞLU (Pegasus Havayolları Dispatcheri)

Kurucu Üye: Mehmet ÇİÇEK: (Sky Havayolları Dispatcheri)

Kurucu Üye: Demirhan GÖCEN (SunExpress Havayolları Dispatcheri)

Kurucu Üye: Talat Ali BAŞER (SunExpress Havayolları Dispatcheri)

Uçuş Harekat Uzmanları (Dispeçerler), planlanan uçuşun kontrol altinda olması ve tüm havacılık kuralları gözetilerek güvenli bir uçuşun sağlanmasında uçuşu gerçekleştiren kaptanla birlikte eşit sorumluluğa sahiptir. Sorumlulukları arasında uçuş öncesi planlama, uçuş süresince uçuşu takip etme, hava durumunu değerlendirme ve her uçuşun varış meydanına güvenli ve zamanında varması için tüm bilgi ve tecrübelerini kullanarak, uçuşun en güvenli ve en verimli şekilde yapilabilmesi için uçağın performansina göre en doğru rotayı ve havalimanını belirlemektir. Dispeçerler operasyonu etkiliyebilecek devamlı değişen durumlara karşı dikkatli olmalıdır. Uçak tipleri farklı olmakla birlikte aynı tip uçağın bile değişik ağırlıklardaki performansıda farkli olmaktadır. Değişen hava durumlarıda uçuşu ve operasyonu etkiliyen unsurlardandır.

Dispeçerlere yerdeki Kaptanlar demek haksızlık olmaz. Bir uçuşun gerçekleşebilmesi için uçuş öncesinde "Dispeçer Onay Kağidı"nı Kaptan ve Dispeçerin imzalaması gerekmektedir. Dispeçerlerin ilk ve en önemli sorumluluğu UÇUŞ GÜVENLİĞİDİR..
Havacilik; bilgi, kurallar ve teknoloji olarak hem çok hızlı değişen hem de gelişen bir sektör. Bu değişimleri ve gelişmeleri zamanında takip etmek gerekmektedir. Derneğimizin amaçlarından biri Türkiye'de bu önemli görevi yerine getirmek için gerekli koşulların sağlanmasında Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü ile beraber çalışmak, tüm dispeçerlerin gelişmesinde yurt içinde ve yurt dışında havacılıkla ve özellikle dispeçerlik mesleğini ilgilendiren değişiklikleri takip etmek ve tüm dispeçerlerle bunu paylasmaktır

Derneğimiz, Avrupa Dispatcherler Derneği (EUFALDA) ve Dünya Dispatcherler Derneği (IFALDA)'ne üye olmak için girişimde bulunmuştur. Ayrıca bu kuruluşların yıllık genel kurul toplantısını 2007 Kasım ayında Antalya'da yapılması organizasyonu görevini üstlenmiştir. Meslekteki değişimleri ve gelişmeleri takip etmek açısından büyük önemi olan bu toplantının Türkiye'de olması Türk Havacılığı açısından ayrıca önem teşkil etmektedir.

Şimdiye kadar büyük eksikliği duyulan bu dernek artık Türkiye'deki tüm dispeçerleri bir çatı altında toplayacak.


Last updated on ©2005 Altuğ Argun. All rights reserved.